Doen biedt de mogelijkheid

ALS TWENTS BEDRIJF
MAG U HIER NIET ONTBREKEN!
DOEN VERBINDT ALLE LOSSE
NETWERKBIJEENKOMSTEN MET
ELKAAR. TWENTE DOET ER TOE!
DIT IS ‘THE PLACE TO BE’
ALS U TROTS BENT OP
TWENTE EN OP UW BEDRIJF!